2017 - Thùng rác công cộng giá rẻ call 098.441.3730
SUBTOTAL :
Thùng rác nắp lật 9 lít 22 lít 45 lít 62 lít
Thùng rác nhựa 660 lít VX660
Thùng rác nhựa 90 lít nắp hở
Thùng rác đạp chân tròn Dustbin
Thùng rác nhựa 90 lít nắp hở
Thùng rác nhựa hình thú compsoite
Thùng rác y tế 120 lít màu vàng
Thùng rác  nhựa 240 lít màu vàng
Thùng rác nhựa công cộng 660 lít
Thùng rác 660 lít composite